Wat is DuboCalc?

Wat is Dubocalc?

DuboCalc staat voor Duurzaam Bouwen Calculator en is ontwikkeld door Rijkswaterstaat om de duurzaamheid en milieukosten van aanbestedingen te berekenen en te vergelijken. DuboCalc berekent alle effecten van het materiaal- en energieverbruik van wieg tot graf, ofwel van winning tot aan de sloop- en hergebruikfase. Als resultaat worden de effecten uitgedrukt in euro’s, de Milieukostenindicator (MKI). In de berekening worden daarbij alle relevante milieueffecten gedurende de totale levensloop meegenomen. De methode is gebaseerd op de rekenmethodiek van Levenscyclusanalyse (LCA) gespecificeerd in de SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en Bouwwerken. DuboCalc volgt updates van deze bepalingsmethode.

Waarom zou ik DuboCalc gebruiken?

Het doel van DuboCalc is om milieuwinst te bereiken in ontwerpen, uitvoeringen en inschrijvingen van GWW-werken. Opdrachtgevers kunnen DuboCalc gebruiken in EMVI / BPKV aanbestedingen (Economisch Meest Voordelige Inschrijving / Beste Prijs Kwaliteit Verhouding), waarbij een DuboCalc-berekening en een zo laag mogelijke MKI-score een gunningscriterium is. Potentiële opdrachtnemers en derden kunnen de milieukosten van verschillende ontwerp- en uitvoeringsvarianten vergelijken en hun inschrijving verbeteren.

Het gebruik van DuboCalc is eenvoudig. Men maakt een project aan en selecteert standaard items uit een bibliotheek. De items, bijvoorbeeld ‘Betonmortel C35/45 CEM III’ of ‘Heipaal (staal)’ zijn gekoppeld aan basisgegevens over milieueffecten. Deze gegevens worden periodiek geïmporteerd uit de Nationale Milieudatabase.

Doorontwikkeling
DuboCalc is door Rijkswaterstaat in eigen beheer ontwikkeld en beschikbaar gemaakt voor alle opdrachtgevers en marktpartijen. Netcompany en Witteveen+Bos zetten de ontwikkeling van DuboCalc voort. Op de website van Rijkswaterstaat kunt u meer lezen over duurzaamheidscriteria en duurzaam inkopen in aanbestedingen door Rijkswaterstaat.

Aanpak Duurzaam GWW
Duurzaam GWW is een samenwerkingsverband van marktpartijen, overheidsopdrachtgevers en kennisinstituten voor het behalen van duurzaamheidsdoelen in de GWW-sector. In haar Aanpak Duurzaam GWW wordt DuboCalc genoemd als instrument om de milieukosten in kaart te brengen. Meer informatie over de Aanpak Duurzaam GWW en het gebruik van DuboCalc daarbij is te vinden via deze link.

Maatschappelijk verantwoord inkopen
Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) betekent dat u, naast op de prijs van de producten, diensten of werken ook let op de effecten van de inkoop op milieu en sociale aspecten. Duurzaam inkopen wordt ook wel maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) genoemd. Op de website van PIANOo kunt u daarover meer informatie vinden. Ook zijn er voor verschillende productgroepen in de GWW (Grond-, Weg- en Waterbouw) zogenaamde criteriadocumenten Maatschappelijk verantwoord inkopen ontwikkeld. In verschillende documenten is DuboCalc in een gunningscriterium opgenomen, zoals bijvoorbeeld voor wegen en voor civiele kunstwerken. Ook de Europese Commissie heeft criteriadocumenten voor de GWW ontwikkeld

Website PIANOo:

 Website MVI criteria:

 Website Europese Commissie:

 

 

Aanvragen van DuboCalc

Voor het gebruik van DuboCalc kunt u een licentie aanvragen.

Vragen over DuboCalc

Heeft u vragen? Kijk in de Startershandleiding voor het gebruik van DuboCalc, bij de veelgestelde vragen of neem contact op.