Wat is DuboCalc?

Wat is Dubocalc?

DuboCalc staat voor Duurzaam Bouwen Calculator en is ontwikkeld door Rijkswaterstaat om de duurzaamheid en milieukosten van aanbestedingen te berekenen en te vergelijken. DuboCalc berekent alle effecten van het materiaal- en energieverbruik van wieg tot graf, ofwel van winning tot aan de sloop- en hergebruikfase. Als resultaat worden de effecten uitgedrukt in euro’s, de Milieukostenindicator (MKI). In de berekening worden daarbij alle relevante milieueffecten gedurende de totale levensloop meegenomen. De methode is gebaseerd op de rekenmethodiek van Levenscyclusanalyse (LCA) gespecificeerd in de SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en Bouwwerken. DuboCalc volgt updates van deze bepalingsmethode.

Waarom zou ik DuboCalc gebruiken?

Het doel van DuboCalc is om milieuwinst te bereiken in ontwerpen, uitvoeringen en inschrijvingen van GWW-werken. Opdrachtgevers kunnen DuboCalc gebruiken in EMVI / BPKV aanbestedingen (Economisch Meest Voordelige Inschrijving / Beste Prijs Kwaliteit Verhouding), waarbij een DuboCalc-berekening en een zo laag mogelijke MKI-score een gunningscriterium is. Potentiële opdrachtnemers en derden kunnen de milieukosten van verschillende ontwerp- en uitvoeringsvarianten vergelijken en hun inschrijving verbeteren.

Het gebruik van DuboCalc is eenvoudig. Men maakt een project aan en selecteert standaard items uit een bibliotheek. De items, bijvoorbeeld ‘Betonmortel C35/45 CEM III’ of ‘Heipaal (staal)’ zijn gekoppeld aan basisgegevens over milieueffecten. Deze gegevens worden periodiek geïmporteerd uit de Nationale Milieudatabase.

Aanvragen van DuboCalc

U kunt DuboCalc aanvragen door u via deze site als gebruiker te registreren. Na een volledige registratie kunt u het installatiepakket downloaden.

Vragen over DuboCalc

Heeft u vragen? Kijk in de Startershandleiding voor het gebruik van DuboCalc, bij de veelgestelde vragen of neem contact op.