In deze nieuwsbrief: 

 • Nieuwe weegset voor indicatoren set A2 

 • Nieuw RWS-Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde 4.0 

 • Go-live release 6.0.8 

 • Release 6.0.9 

 • Gebruikersbijeenkomst 12 oktober 2023 en 11 april 2024 

 

Nieuwe weegset voor indicatoren set A2 

 

Het het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn tot een besluit gekomen over de nieuwe MKI-weegset voor de EN15804-A2 milieu-impact indicatoren. De weegset is gebaseerd op een onderzoek van CE Delft, waarna er gekozen is voor een hogere CO2 prijs. In de onderstaande tabel staan de nieuwe weegfactoren.  

 

Deze factoren zullen nog niet direct beschikbaar zijn in DuboCalc of de NMD, maar zullen middels een gedegen ontwikkelingspad worden geïntroduceerd. In de eerste helft van 2024 zal de NMD deze factoren implementeren. In de tweede helft van 2024 zullen de rekeninstrumenten, waaronder DuboCalc, dit implementeren. Uiterlijk 1/1/2025 moet er met de nieuwe indicatoren worden gerekend. Zie ook: de presentatie van de NMD tijden de DuboCalc gebruikersdag. 

 

 Milieu-impactcategorie 

Eenheid indicator 

Weegfactor (€/eenheid indicator) 

Klimaatverandering - totaal 

kg CO2-eq 

0,116 

Klimaatverandering - fossiel 

kg CO2-eq 

0,116 

Klimaatverandering - biogeen 

kg CO2-eq 

0,116 

Klimaatverandering - landgebruik en verandering in landgebruik 

kg CO2-eq 

0,116 

Ozonlaagaantasting 

kg CFK11-eq 

32 

Verzuring 

Mol H+-eq. 

0,39 

Vermesting zoetwater 

kg P-eq 

1,96 

Vermesting zoutwater 

kg N-eq 

3,28 

Vermesting land 

Mol N-eq. 

0,36 

Smogvorming 

kg NMVOC-eq. 

1,22 

Uitputting van abiotische grondstoffen mineralen en metalen 

kg Sb-eq 

0,3 

Uitputting van abiotische grondstoffen fossiele brandstoffen 

MJ, net cal. val. 

0,00033 

Watergebruik 

m3 water, world eq. deprived 

0,00506 

Fijnstof emissie 

kg disease incidence 

575838 

Ioniserende straling 

kg kBq U235-eq 

0,049 

Ecotoxiciteit (zoetwater) 

CTUe 

0,00013 

Humane toxiciteit, carcinogeen 

CTUh 

1096368 

Humane toxiciteit, non-carcinogeen 

CTUh 

147588 

Landgebruik gerelateerde impact / bodemkwaliteit 

Pt/m2.jaar 

0,000178 

 

  

Nieuw RWS-Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde 4.0 

Om ervoor te zorgen dat iedereen gelijke kansen heeftstelt Rijkswaterstaat eisen aan de berekeningtoetsing en monitoring van de Milieu Kosten Indicator-waardeDeze zijn gebundeld in het ‘Protocol Berekenen en aantonen MKI-waarde’. 

  

Versie 4.0 van dit komt er snel aan. De update bevat belangrijke verbeteringen voor nauwkeurige MKI-berekeningen. 

  

Belangrijkste wijzigingen: 

 • Een duidelijkere afbakening van de scope van een MKI berekening 

 • Actualisatie van energieverbruikseisen 

 • Herziening van eisen voor materialenproducten en processen 

 • Actualisatie ten aanzien van plannen en rapportages 

 • Het verwijderen van bijlagen over levensduren van categorie 1 data,  

 • Herziening van de eisen aan levenscyclusanalyses (LCA) data, waarbij de 30% opslag op categorie 3 data vervalt mits deze data representatief zijn voor de toegepaste materialen of producten. 

  

Naar verwachting zullen GWW aanbestedingen van Werken van Rijkswaterstaat op zijn vroegst vanaf 1 januari 2024 versie 4.0 van het Protocol hanteren in aankondigingen op TenderNed. Meer informatie is te vinden op de website van Rijkswaterstaat. 

 

Go-live release 6.0.8 

Op donderdag 19 oktober – 18.00 uur hadden wij gepland live te gaan met release 6.0.8. Door een onvoorzien probleem dat in eerdere testen niet naar voren kwam, is deze release uitgesteld naar donderdag 2 november – 18:00 uur. We hebben het probleem en de bijbehorende oplossing inmiddels gevonden en vertrouwen erop deze release zonder problemen te kunnen uitvoeren. 

 

Houdt u hierbij rekening dat DuboCalc ongeveer 2,5 uur niet bereikbaar zal zijn. We verwachten tegen 20:30 live te gaan. 
In deze release wordt het login systeem van DuboCalc vernieuwd, dit houdt het volgende in: 

 • Men kan in DuboCalc inloggen met hetzelfde email-adres als voorheen. 

 • Men moet zich wel eerst opnieuw registreren met een nieuw wachtwoord. 

 • Wachtwoorden moeten voldoen aan strengere eisen. 

 • Multifactor Authenticatie (MFA) wordt nu de norm door middel van uw email. 

 • Dit zorgt ervoor dat uw gebruikersaccount in DuboCalc beter is beveiligd. 

 • We stimuleren gebruikers projecten via DuboCalc te delen in de plaats van hun account. 

 • Dit alles heeft geen effect op de licenties, die blijven gekoppeld aan dezelfde e-mailadressen. 
   

Er is een handleiding geschreven om deze omschakeling zo soepel mogelijk te laten verlopen. Deze handleiding delen we met deze nieuwsbrief en ook op de website van DuboCalc.nl via de FAQ. De handleiding gaat over het registreren en inloggen in het nieuwe login systeem. De handleiding bevat ook belangrijke informatie voor al bestaande gebruikers. 

 

Release 6.0.9 

Voor release 6.0.9 werken wij aan de rapportagefunctionaliteit van DuboCalc. Dit zijn de Word-,PDF-en Excel-rapportages die je kunt uitdraaien voor je project. We zullen de huidige rapportages herzien en een nieuwe rapportage toevoegen: 

 • De huidige Word- en PDF rapportages krijgen een nieuw format en een inhoud gefocust op de duiding van resultaten (prioriteitsanalyses) 

 • De huidige Excel-rapportage blijft grotendeels behouden, maar wordt ook gewijzigd: 

 • Er worden informatiekolommen toegevoegd (bijvoorbeeld: vervangingen en kg CO2-eq per fase). 

 • Er komt een samenvattende sheet waar informatie overzichtelijker is geordend. 

 • Er komt een additionele Excel-rapportage gebaseerd op het monitoringsformat van Rijkswaterstaat. 

 • Er komt een additionele Excel-rapportage met daarin een uitdraai van de volledige DuboCalc-bibliotheekview 
   

Geslaagde gebruikersbijeenkomst 12 oktober 2023 en 11 april 2024 

De tweejaarlijkse gebruikersbijeenkomst van DuboCalc op 12 oktober 2023 was een succes. Diverse professionals uit de bouw- en infrastructuurwereld, waaronder adviesbureaus, ingenieursbureaus, aannemers en overheden, waren aanwezig.  

 

De middag begon in het Hotel Arsenaal met een algemene introductie, gevolgd door drie deelsessies: 

 • De Nationale Milieu Database (NMD) over de ontwikkelingen van de NMD, de database en de bepalingsmethode 

 • Witteveen+Bos verzorgde een interactieve workshop voor de ontwikkeling van de rapportageformats van DuboCalc, met veel ruimte voor feedback van de gebruikers 

 • We zijn nog op zoek naar enthousiaste gebruikers die mee willen denken met het ontwikkelen van de rapportageformatsBent u hierin geïnteresseerd? Neem contact op met dubocalc@netcompany.com 

 • Witteveen+Bos gaf een introductiecursus DuboCalc voor nieuwe gebruikers 

 

De dag werd afgesloten met hapjes en een gezellige borrel bij Loetje, waarbij er nog volop nagepraat werd over de presentaties en er nieuwe contacten werden gelegd. De gebruikersdag was een succes en heeft bijgedragen aan een prettige relatie met onze gebruikers, die we hopen te behouden en verbeteren. De presentaties zijn te vinden op de website van DuboCalc of via de onderstaande linkjes. 

We kijken nu al uit naar de volgende bijeenkomst op donderdagmiddag 11 april 2024, zet hem alvast in je agenda! 

 

 

Helpdesk DuboCalc 

Wij ontvangen inmiddels veel feedback en vragen via ons feedbacksysteem (in de DuboCalc website, of via dubocalc@netcompany.com). Bedankt hiervoor! Hier kunnen wij DuboCalc mee verbeteren. Wij beantwoorden deze vragen zo goed als we kunnen, maar sommige van jullie vragen hebben wij al eerder beantwoord, of moeten wij jullie voor doorverwijzen. 

 

DuboCalc is een rekeninstrument waarin milieudata van de Nationale Milieu Database (NMD) gebruikt wordt om de milieu kosten indicator (MKI) waarde te berekenen voor projecten in de GWW sector. Dit houdt in dat alle vragen die te maken hebben met het rekeninstrument door Netcompany worden opgelost. Bijvoorbeeld dus vragen over functionaliteiten, de weergave van rekenresultaten of optelling van elementen of vervangingen. Hiervoor kun je vaak ook terecht bij de volgende bronnen: 

 

Vragen over de milieudata zelf, bijvoorbeeld uitgangspunten of aannames rondom data, worden door de NMD beantwoord. Bekijk voor dit soort vragen ook: 

 

Indien je vraag niet op de website van de NMD beantwoord wordt, kun je contact opnemen met info@milieudatabase.nl