Deze nieuwsbrief bevat een kort verslag van de gebruikersbijeenkomst op 14 november maart 2017.

Uitslag enquête

De resultaten van de DuboCalc enquête onder gebruikers van september zijn besproken. Als voornaamste onderdelen ter verbetering zijn naar voren gekomen:

  •          DuboCalc bibliotheek
  •          Transparantie van berekeningen
  •          Rapportages en analyses
  •          Bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid

De volgende onderdelen zijn het best beoordeeld en hebben relatief weinig opmerkingen ter verbetering gekregen:

  •          Invoer van informatie
  •          Updatefrequentie software (nieuwe releases)
  •          DuboCalc helpdesk en website

Via deze link kunt u de bijbehorende presentatie downloaden, met daarin onder andere enkele veelvoorkomende toelichtingen en opmerkingen.

Presentatie Born Goedkoop, BAM

Born Goedkoop, sectieleider & sustainability manager bij BAM, heeft een presentatie gehouden over zijn ervaringen met DuboCalc. Hij heeft de aanwezigen meegenomen in een korte geschiedenis van duurzaamheid en internationale normen. Tevens heeft hij zijn inzichten gedeeld over het gebruik van DuboCalc in de sector, zowel bij opdrachtgevers als bij de BAM.

Zijn presentatie is via deze link te downloaden.

‘De klas van Bas’

Voorafgaand aan de gebruikersbijeenkomst was er voor deelnemers aan de gebruikersbijeenkomst met weinig ervaring met DuboCalc een algemene introductie door Bas Mentink. Gezien de grote belangstelling en de vele vragen zal rond de volgende gebruikersbijeenkomst wederom een introductietraining worden verzorgd. Mocht u daar nu al belangstelling voor hebben dan kunt u dat melden via bas.mentink@rhdhv.com.

Belangrijke data

De volgende gebruikersbijeenkomst zal worden gehouden in mei/juni 2018.