In deze nieuwsbrief: 

 • Go-live release 6.0.6 

 • Gebruikersbijeenkomst 20 april 2023 

 • Feedback functionaliteit DuboCalc 

 • Helpdesk DuboCalc 

 

Go-live release 6.0.6 

De release van DuboCalc versie 6.0.6 wordt een andere release dan normaal. Deze nieuwe release zal op een volledig nieuwe omgeving gaan draaien, dus op een andere omgeving dan de huidige versie 6.0.5. Voor deze release is het ook noodzakelijk dat de database van versie 6.0.5 gekopieerd wordt naar de nieuwe omgeving. Mede om die reden zal DuboCalc op vrijdag 24 maart vanaf 18.00 uur tijdelijk niet bereikbaar zijn. De planning is dat DuboCalc vanaf 20.00 uur weer beschikbaar is 

 

Op de website www.dubocalc.nl wordt over de voortgang van deze release gecommuniceerd.  

 

Release 6.0.6 bevat onder de motorkap’ de nodige veranderingen, zoals o.a. 

 • De v6.0.6 server draait op een meer recente softwareversie – Windows Server 2022, en de database is nu een Azure SQL Server database  

 • Feedback wordt geregistreerd in het systeem van Netcompany 

 • Mail wordt niet meer verstuurd via SMTP maar via een mailprovider 

 • Diverse systeeupdates waarmee de cyber security op peil is gebracht. 

 

Release 6.0.6 bevat één functionele wijziging voor de rapporten Standaardrapport, Beknopt Overzicht en Uitgebreid Overzicht. Aangezien het genereren van deze rapporten een langdurig proces kan zijn, is het genereren verplaatst naar een achtergrondproces. Bij het opvragen van de genoemde rapporten, wordt u naar een pagina geleid met de melding dat uw gevraagde rapport wordt gegenereerd. Het gewenste rapport wordt vervolgens per e-mail toegezonden. Het in DuboCalc geregistreerde e-mail adres wordt gebruikt. Hierdoor is niet langer sprake van een wachttijd in de DuboCalc toepassing. Let wel, het genereren van een rapport, versturen en door u ontvangen per e-mail kan mogelijk voor grote projecten tot circa 15 minuten duren. Check eventueel de spam-box, als u geen e-mail ontvangt. 

Het rapport Totaal Overzicht blijft vooralsnog ongewijzigd, dat wil zeggen dit rapport blijft in de browser beschikbaar. 

 

Met deze release van v6.0.6 wordt deze omgeving fysiek gescheiden van de versies 5.0 en 5.1. Ten behoeve van veiligheid, wordt na de go-live wordt in de komende tijd de toegang tot de genoemde oudere versies teruggebracht tot de daadwerkelijke gebruikers. 

 

Gebruikersbijeenkomst 20 april 2023  

Op donderdag 20 april 2023 zal de eerste gebruikersbijeenkomst van 2023 plaatsvinden in Delft vlak bij de locatie van Netcompany. 

Inloop is vanaf 13.00 uur, aanvang parallelle sessies is om 13.30 uur, aanvang plenaire deel staat nu gepland op 14.30 uur. Afronding van de aansluitende borrel zal rond 16.30 uur zijn 
De locatie is: VakwerkhuisProfessor Snijdersstraat 2, 2628 RA Delft.  

 

Aanmelding: Voor deze gebruikersbijeenkomst dient u zich persoonlijk aan te melden. Zodra het programma bekend is (parallelle sessies en het plenaire deel), krijgt u hiervan een schrijven en wordt het programma gepubliceerd op www.dubocalc.nlVanaf dat moment kunt u zich inschrijven. 

 

Feedback functionaliteit DuboCalc 

Zoals de gebruikers van DuboCalc wellicht gemerkt hebben, is de feedback functionaliteit binnen Dubocalc versie 5.0, 5.1 en 6.0.5 op dit moment niet meer beschikbaar. Reden hiervoor is o.a. de overgang van Cenosco naar Netcompany als beheerpartij.  

 

V5.0 en v5.1: Binnen de versies 5.0 en 5.1 komt deze functionaliteit ook niet meer terug en is het versturen van een mail naar dubocalc@netcompany.com de manier om feedback kenbaar te maken. 

 

V6.0: Binnen release 6.0.6 zal de feedback functionaliteit weer deels beschikbaar zijn, waarbij het zich beperkt tot het kunnen indienen van feedback. Het proces zal vervolgens zijn: 

 • Netcompany ontvangt de feedback van de eindgebruiker als ticket. 

 • Netcompany stuurt een eerste reactie per e-mail naar de indiener binnen 4 werkuren. 

 • Indien er een status wijziging is met betrekking tot het ticket of er vragen zijn aan de indiener, dan wordt dat kenbaar gemaakt middels een e-mail. 

 • De indiener kan altijd reageren op het ticket middels een reply-all op de ontvangen  
  e-mail, met daarin o.a. het volgende email adres: notify.reply@netcompany.com. 

 
Samen met RWS onderzoekt Netcompany de gewenste feedback functionaliteit voor toekomstige versies van DuboCalc. 

 

Helpdesk DuboCalc 

Netcompany heeft samen met Witteveen+Bos ook de helpdesDuboCalc overgenomen. De helpdesk is bereikbaar via de volgende kanalen: 

 • DuboCalc - indienen van feedback (deze wijze heeft de voorkeur voor v6.0.6 en later) 

 • E-mail: dubocalc@netcompany.com