Donderdag 30 maart is de nieuwe versie van DuboCalc 5.0 opgeleverd. Ruim 60 geïnteresseerden vanuit overheden, aannemers, adviseurs en toeleveranciers kwamen bijeen op de Bouwcampus te Delft.

Het programma:

 • Lancering en demonstratie DuboCalc 5.0 (Marcel Sminia, Cenosco en Bas Mentink, Royal HaskoningDHV)
 • Rijkswaterstaat en DuboCalc 5.0 (Marjolein van der Klauw, Rijkswaterstaat)
 • Vervolgstappen en doorontwikkeling (Jan Bart Jutte, Royal HaskoningDHV)

De presentaties kunt u hier downloaden:

 • Cenosco/Royal HaskoningDHV
 • Rijkswaterstaat

De komende weken worden accounts verstuurd aan de deelnemers van deze ochtend en aan de overige gebruikers die momenteel bij ons bekend zijn. Met deze gegevens kunt u DuboCalc 5.0 gaan gebruiken tot 1 juli 2017.

 

Suggesties voor verbetering en doorontwikkeling DuboCalc 5.0

Tijdens de presentaties hebben gebruikers suggesties voor verbetering en doorontwikkeling van DuboCalc 5.0 gegeven, onder meer:

 • Export van pdc-bestand, voor eigen administratie en om garantie te hebben op ‘juistheid’ project.
 • Gratis demonstratieomgeving met beperkte functies, te gebruiken door nieuwe gebruikers die willen kennismaken en nog niet weten of zij een licentie willen aanschaffen.
 • Mogelijkheid dat gebruikers van verschillende organisaties aan een zelfde project werken.
 • Inladen eigen LCA-data.
 • Data voor vastgoed in de Nationale Milieudatabase (NMD) beschikbaar maken via DuboCalc.
 • Milieueffecten van materialen en processen exporteren (bijvoorbeeld kg CO2-eq).
 • Gebruik van tweetrapsauthenticatie voor beveiliging van webomgeving. Naast wachtwoord wordt dan een extra controlemiddel toegepast dat naar mobiel wordt gestuurd.
 • Mogelijkheid dat een opdrachtgever een referentieontwerp deelt met opdrachtnemers, zodat zij hierin kunnen werken.

De komende periode zal worden onderzocht welke suggesties op korte termijn kunnen worden doorgevoerd. We houden u op de hoogte.

 

Nieuwe data in DuboCalc

Rijkswaterstaat heeft in haar presentatie toegelicht dat op korte termijn nieuwe en verbeterde data in DuboCalc beschikbaar komen. De nieuwe DuboCalc bibliotheek zal in de loop van april worden vrijgegeven. Een overzicht van nieuwe items zal bij de publicatie gevoegd worden.

In overleg met SBK is afgesproken dat in de toekomst twee keer per jaar een update van de NMD (Nationale Milieudatabse) zal plaatsvinden. Deze wordt dan ook in DuboCalc beschikbaar gemaakt. De deadline voor het aanleveren van nieuwe data aan de SBK voor de aankomende update is 8 september 2017.

 

Dataveiligheid online versie DuboCalc

De gebruikers van de online applicatie van DuboCalc willen we graag een aanvaardbaar veilige web omgeving bieden. Dit heeft bij de ontwikkeling extra aandacht gevraagd. Om een aanvaardbaar beveiligingsniveau te bieden is deze uitgewerkt volgens de Baseline Informatiebeveiliging Rijksoverheid (BIR). Onder de aanwezigen was de vraag om een nadere toelichting van de beveiliging. Deze toelichting zullen we op schrift zetten en voor u beschikbaar maken via onze portal www.dubocalc.nl.

 

‘De klas van Bas’

Na afloop van de gebruikersbijeenkomst was er voor deelnemers aan de gebruikersbijeenkomst met weinig ervaring met DuboCalc een korte introductie door Bas Mentink. Gezien de grote belangstelling zal in het najaar waarschijnlijk een introductietraining worden verzorgd. Mocht u daar nu al belangstelling voor hebben dan kunt u dan melden aan bas.mentink@rhdhv.com.

Praktijkgroep DuboCalc

Marjolein van der Klauw heeft onder de aanwezigen interesse gepolst voor een Praktijkgroep DuboCalc als onderdeel van de Greendeal Duurzaam GWW. De eerste geïnteresseerden hebben zich gemeld. U kunt uw interesse laten weten via marjolein.vander.klauw@rws.nl.

 

Belangrijke data

Vanaf 3 april: gebruikersnaam/password DuboCalc 5.0 wordt verzonden naar gebruikers
Vanaf 1 juli 2017: voor gebruik DC 5.0 licentie nodig

 • Vanaf 1 juni 2017: aanvragen licentie
 • Vanaf 1 juli 2017: oudere versies DC op aanvraag beschikbaar (support@cenosco.nl)

Uiterlijk 8 september: datalevering aan SBK voor opname in actualisatie NMD (najaar 2017)
De volgende gebruikersbijeenkomst staat gepland voor november 2017.