Licentie vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli 2017 is het gebruik van DuboCalc over naar het licentiesysteem. U kunt een licentie aanschaffen op
www.dubocalc.nl/licenties. Daar vindt u meer informatie over de licentie en een overzicht van de kosten.

 

Oudere versie DuboCalc

Sinds 1 juli 2017 zijn de oudere DC versies (ouder dan DuboCalc 5.0) niet meer te downloaden op de website.
Oudere DC versies worden dan nog wel op verzoek via de helpdesk (support@cenosco.com) beschikbaar gesteld
voor op dat moment lopende projecten waarin betreffende versie is voorgeschreven.

 

Update bibliotheek DuboCalc

In juli 2017 komt een nieuwe bibliotheek beschikbaar. Deze nieuwe bibliotheek bevat nieuwe en aangepaste
items, waaronder spoor materialen. Een overzicht van wijzigingen vindt u op: www.dubocalc.nl/download.

 

Aanleveren nieuwe data bij SBK

In overleg met SBK is afgesproken dat in de toekomst twee keer per jaar een update van de NMD (Nationale
Milieudatabase) zal plaatsvinden. Deze wordt dan ook in DuboCalc beschikbaar gemaakt. De deadline voor het
aanleveren van nieuwe data aan de SBK voor de aankomende update is 8 september 2017.

 

Volgende gebruikersbijeenkomst

De volgende gebruikersbijeenkomst zal gehouden worden 14 november 2017 (15:00-17:00 uur) bij Royal
HaskoningDHV te Amersfoort. Tijdens deze bijeenkomst zal onder andere gelegenheid zijn voor vragen over het
gebruik van de nieuwe DuboCalc versie. Ook worden de hoofdlijnen besproken van wenselijke aanpassingen van
DuboCalc 5.1. U kunt zich al aanmelden voor deze bijeenkomst via bas.mentink@rhdhv.com.