In deze nieuwsbrief:

 • Release DuboCalc 6.1
 • Release update DuboCalc 6.1
 • Objectenbibliotheek werkt nog niet goed
 • Terugblik NMD-symposium
 • Nieuwe data NMD en DuboCalc
 • Brochure ‘Sturen op MKI’ RWS
 • Gebruikersbijeenkomst
 • Introductietraining
 • Nieuws van Stichting NMD

Release DuboCalc 6.1

DuboCalc 6.1 is de nieuwe versie na DuboCalc 6.0. DuboCalc 6.1 komt 24-02-2022 beschikbaar via https://app6_1.dubocalc.nl. In DuboCalc 6.1 is het schalen van relevante producten beschikbaar. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de lengte van lichtmasten aan te passen.

Voor aanbestedende diensten is het van belang dat zij goed duidelijk maken welke versie van DuboCalc zij hanteren. Ondanks dat DuboCalc 6.0 beschikbaar blijft, wordt geadviseerd om na de releasedatum van 6.1 alleen met de nieuwe versie aan te besteden.

 

Release update DuboCalc 6.1

Op korte termijn volgt een update op DuboCalc 6.1. Hierin zullen een aantal verzoeken van gebruikers worden verwerkt.

 

Objectenbibliotheek werkt nog niet goed

Begin vorig jaar is de DuboCalc Objectenbibliotheek gelanceerd, waarmee gebruikers veelvoorkomende objecten in de GWW-sector kunnen importeren voor in hun project. In het afgelopen half jaar zijn nieuwe objecten aan de DuboCalc Objectenbibliotheek uitgewerkt.

Doordat afgelopen jaar veel GWW-data geactualiseerd zijn en er binnenkort nog meer publicatie van geactualiseerde data te verwachten is, rekenen de objecten nu nog niet goed. Er is nieuwe functionaliteit nodig in de database en DuboCalc om betrouwbaar met objecten te kunnen rekenen. We zullen u informeren als het rekenen met de objecten uit de objectenbibliotheek weer goed werkt. Tot die tijd adviseren we de objecten niet te gebruiken.

 

Terugblik NMD-symposium

Op dinsdag 16 november 2021 heeft de Stichting NMD het jaarlijks NMD-symposium georganiseerd. Als u de presentaties wilt bekijken, kunt u deze via deze link vinden.

 

Nieuwe data Nationale Milieudatabase en DuboCalc

In het laatste kwartaal van 2021 heeft de NMD een volledige update gekregen. Sindsdien komen de data in DuboCalc en de NMD-viewer volledig met elkaar overeen. Dit is vanaf januari 2022 beschikbaar in DuboCalc.

Mocht u alsnog verschillen in data tussen DuboCalc en de NMD-viewer tegenkomen, gelieve dit te melden via de helpdesk van de NMD.

 

Brochure ‘Sturen op MKI’ RWS

Rijkswaterstaat wil steeds vaker duurzame oplossingen inkopen. Dat doet Rijkswaterstaat onder andere door ook milieueffecten bij de inkoop van producten mee te laten wegen aan de hand van de milieukostenindicator (MKI). In de brochure ‘Sturen op MKI met categorie 3 data’ laat Rijkswaterstaat zien hoe gestuurd kan worden op MKI. Voor verschillende producten is dat in de brochure uitgewerkt. De brochure kunt u op de hier vinden.

 

Gebruikersbijeenkomst

Op donderdag 14 april 2022 15:00-17:00 uur zal de volgende DuboCalc gebruikersbijeenkomst worden georganiseerd. Deze bijeenkomst zal weer online worden gehouden, zodat de bijeenkomst voor een breder publiek toegankelijk is. U kunt gebruik maken van deze link naar een Teams omgeving. U hoeft zich vooraf niet aan te melden. U kunt nu alvast testen of verbinding maken voor u werkt.

Programma:

 • DuboCalc 6.1
  • We geven een tour door de nieuwste versie van DuboCalc. Hierin laten we de nieuwe functies van DuboCalc 6.1 zien.
 • Stand van zaken tender voor DuboCalc
  • RWS heeft een tender uitgezet voor het beheer van DuboCalc voor de komende jaren. We bespreken de gevolgen hiervan voor gebruikers.

 

Introductietraining

Voorafgaand aan de gebruikersbijeenkomst zal op donderdag 14 april 14:00 – 15:00 uur online een algemene introductie van DuboCalc worden gehouden. Deze introductie is geschikt voor mensen die kennis willen maken met DuboCalc en gaat niet specifiek over de nieuwe functies van DuboCalc versie 6.1. U kunt gebruik maken van deze link naar een Teams omgeving. Aanmelding is vanwege de onlinebijeenkomst niet nodig. U kunt nu alvast testen of verbinding maken voor u werkt.

 

Nieuws van Stichting NMD

 • Actualisatie van de GWW-data

Afgelopen periode is hard gewerkt aan het uitbreiden en actualiseren van GWW-categorie 3-data in de NMD, zodat alle DuboCalc 5-data uit de database kunnen worden gehaald. De komende periode tot en met ongeveer april verwacht de NMD veel van deze nieuwe data te kunnen publiceren, waardoor deze data ook beschikbaar komt in DuboCalc. Actuele achterliggende rapporten en data zijn hier te vinden.

 

 • Foutieve eenheden van productkaarten in DuboCalc gecorrigeerd

Het bekende probleem dat DuboCalc foutieve eenheden in verschillende productkaarten toonde is gecorrigeerd. In plaats van het tonen van de functionele eenheid van het hoofdstuk waarin het product staat vermeld, wordt nu de eenheid van het product zelf getoond. De eenheid die naast ‘Maateenheid’ onder ‘Details’ staat, vermeldt nu de producteenheid.

 

 • Nieuwe versie van de NMD-viewer

Met de geüpdatete versie is de NMD-viewer op een aantal punten verbeterd. Zo zijn er nieuwe FAQ’s toegevoegd en data-eigenaren gekoppeld aan nieuwe productkaarten. Ook is de categorie 3a data toegevoegd als filteroptie, zodat ook generieke data zonder ophoogfactor van 30% zijn op te zoeken. Daarnaast zijn een aantal bugs verholpen.