Release DuboCalc 5.0 31 maart 2017

Eind maart 2017 zal de release van DuboCalc 5.0 plaatsvinden. De belangrijkste verandering is dat DuboCalc 5.0 webbased zal zijn en in uw internetbrowser gebruikt gaat worden. Dit biedt meerdere voordelen, zoals de mogelijkheid om gezamenlijk aan projecten te werken en u hoeft geen installaties meer uit te voeren om van nieuwe softwareversies gebruik te kunnen maken. U kunt werken op een laptop, maar ook op een tablet. Bovendien is de vormgeving van het programma ‘gemoderniseerd’.

De gebruikers van de online applicatie van DuboCalc willen we graag een aanvaardbaar veilige web omgeving bieden. Dit heeft bij de ontwikkeling extra aandacht gevraagd. Om deze reden is de vrijgave van de release van DuboCalc 5.0 later dan oorspronkelijk gepland. Om een aanvaardbaar beveiligingsniveau te bieden is deze uitgewerkt volgens de Baseline Informatiebeveiliging Rijksoverheid.

 

DuboCalc 5.0

De release van DuboCalc 5.0 staat gepland voor 31 maart 2017. Vanaf dan is de nieuwe webbased applicatie te gebruiken door alle gebruikers. Vanaf 1 juli 2017 moeten gebruikers ook een licentie aanschaffen. Iedere gebruiker die nu bij ons bekend is, ontvangt in de week aansluitend op 31 maart 2017 een gebruikersnaam en wachtwoord om met DuboCalc 5.0 kennis te maken.

Versie Releasedatum Startdatum aanschaf licentie
DuboCalc 5.0 31 maart 2017 1 juli 2017

 

Oudere versie DuboCalc

Vanaf 1 juli 2017 zullen de oudere DC versies (ouder dan DuboCalc 5.0) niet meer te downloaden zijn op de website. Oudere DC versies worden dan nog wel op verzoek via de helpdesk (support@cenosco.com) beschikbaar gesteld voor op dat moment lopende projecten waarin betreffende versie is voorgeschreven.

Gebruikersbijeenkomst: introductie DuboCalc 5.0, 30 maart 2017

Op 30 maart 2017 organiseren we een gebruikersbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zal DuboCalc 5.0 geïntroduceerd worden. Hierbij zullen we ook ingaan op nieuwe wensen en gebruikservaringen. Tevens wordt een procedure uitgelegd hoe we met uw wensen en ervaringen omgaan. Ook zullen we toelichting geven op de update procedure van de Bibliotheek waar DuboCalc mee werkt.

Wilt u aan deze gebruikersbijeenkomst deelnemen? U kunt zich nu al inschrijven door een email te sturen naar lars.van.doremalen@rhdhv.com.

 

Ondertekening Green Deal Duurzaam GWW 2.0

Dinsdag 17 januari jl. hebben tientallen partijen uit de GWW-sector de Green Deal duurzaam GWW 2.0 ondertekend. Deze Green Deal heeft als ambitie om duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van spoor- , grond-, water- en wegenbouw -projecten en borduurt voort op de Green Deal GWW uit 2013.

Het doel van de Green Deal is dat in 2020 in alle relevante GWW-projecten de Aanpak Duurzaam GWW wordt toegepast in planvorming, aanleg, aanbesteding, beheer en onderhoud. DuboCalc is onderdeel van de Aanpak Duurzaam GWW,

De Green Deal is ondertekend door de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Wonen en Rijksdienst, Rijkswaterstaat, ProRail, alle provincies, de Unie van Waterschappen, gemeenten, (water)bouwbedrijven, havenbedrijven, drinkwaterbedrijven, toeleveranciers voor de bouw, adviesbureaus en kennisinstellingen.

Lees meer over de Green Deal duurzaam GWW 2.0 op deze webpagina.

 

Rijkswaterstaat wint Europese duurzaamheidsprijs met DuboCalc

Rijkswaterstaat heeft de Europese duurzaamheidsprijs Procura+ Award gewonnen met het project A6 Almere Havendreef-Almere Buiten Oost, in de categorie duurzame aanbestedingsprocedure van het jaar.

Met behulp van de EMVI aanbestedingsmethode heeft Rijkswaterstaat een zo laag mogelijke CO2-uitstoot van het project gestimuleerd. Het duurzaamheidscriterium is getoetst met behulp van de CO2-prestatieladder en DuboCalc.

“We zijn heel bij met deze prijs. Het is een bevestiging dat we bij Rijkswaterstaat de juiste koers varen door duurzaam inkopen te stimuleren. Het is prachtig dat ook in Europa dit wordt gewaardeerd en als voorbeeld wordt gezien,” zegt directeur-generaal Jan Hendrik Dronkers van Rijkswaterstaat.

Lees meer over deze prijs van Rijkswaterstaat op deze webpagina.

 

Vakgroep Bitumineuze Werken laat asfaltmengsels doorrekenen

De Vakgroep Bitumineuze Werken (VBW) van Bouwend Nederland heeft in 2016 twintig asfaltcentrales laten doorrekenen, met samen meer dan 2.000 asfaltmengsels. Het project werd mede gefinancierd door RVO. De berekeningen zijn online beschikbaar voor aannemers, via de EcoChain applicatie. Aannemers kunnen de asfaltmengsels inzetten in aanbestedingen met DuboCalc.

Naast deze 2.000 mengsels heeft VBW ook 17 branchegemiddelde asfaltmengsels laten berekenen voor opname in de Nationale Milieudatabase. Deze database maakt milieuberekeningen van producten publiek beschikbaar, onder andere via DuboCalc. Hiertoe heeft VBW een virtuele asfaltcentrale laten maken in de online EcoChain applicatie. 

In deze virtuele asfaltcentrale kan VBW met nieuwe asfaltmengsels en asfaltprocessen experimenteren.