Toegang tot DuboCalc 6.0

DuboCalc 6.0 is de nieuwste versie na DuboCalc 5.1. DuboCalc 6.0 is beschikbaar via https://app6.dubocalc.nl. U heeft met uw licentie van DuboCalc toegang tot alle DuboCalc versies. Mocht u hierbij problemen ervaren, nemen contact op via support@cenosco.com.

 

Aanbesteden met DuboCalc 6.0: let op eenheden

Na de lancering van DuboCalc 6.0 in december 2020 zijn enkele verbeteracties voor de Nationale Milieudatabase (NMD) en DuboCalc benoemd. Een groot aantal hiervan is uitgevoerd, zoals het verwijderen van oude DuboCalc-data waarvoor nieuwere data beschikbaar is en het verwijderen van B&U data die niet relevant is voor GWW-projecten. Alleen B&U-data met een GWW-label zijn nog zichtbaar. Ook staat de categorie 2 data voor asfalt uit 2020 nu goed in de NMD en in DuboCalc.

Er worden nog enkele verbeteracties uitgevoerd, zoals correctie van foutieve eenheden, aanpasbare transportafstanden en aanvulling van incomplete data (alleen fase A1-A3). Deze verbeteracties zijn naar verwachting in de zomer van 2021 gereed. Opdrachtgevers wordt daarom aangeraden DuboCalc 6.0 pas te gebruiken voor aanbestedingen die in of na september 2021 gepubliceerd worden. Voor die tijd wordt geadviseerd om de data in DuboCalc te vergelijken met de bijbehorende LCA-rapporten op de NMD website. Als je dergelijke fouten tegenkomt, meld deze dan via de Feedback knop. Ook datawensen voor de NMD kan je melden in DuboCalc via de Feedbackknop met het label ‘data’.       

Mocht je graag op dit moment DuboCalc 6.0 gebruiken voor aanbestedingen, dan geven wij je graag de volgende tips mee:

  • In principe zijn de MKI-waarden in DuboCalc leidend ten opzichte van de LCA achtergrondrapportages zoals deze op de website van de NMD staan. De informatie in de LCA achtergrondrapporten kan namelijk achterhaald raken.
  • Let goed op of je de juiste eenheden gebruikt in de MKI-berekening. De juiste eenheden staan in de LCA achtergrondrapportages en vaak ook in het veld ‘omschrijving’ in DuboCalc 6.0.

 

Aanbesteden met DuboCalc 6.0: datum van NMD vermelden!

DuboCalc 6.0 maakt gebruik van de nieuwe NMD versie 3.0. Met deze NMD-versie is het in principe mogelijk dat er dagelijks updates van milieudata worden gemaakt. De gebruikelijke bibliotheekversienummers komen daarmee te vervallen (bijvoorbeeld 6.01.27092018). Opdrachtgevers die DuboCalc 6.0 inzetten in aanbestedingen moeten in plaats daarvan in hun contractstukken een datum van de NMD vermelden waar inschrijvers mee dienen te rekenen. Deze datum kan naar eigen inzicht gekozen worden, bijvoorbeeld de datum van publicatie van de aanbesteding of een week voor indiening. Op deze pagina staat een geactualiseerde voorbeeldtekst voor contracten die hiervoor gebruikt kan worden.

 

Online gebruikersbijeenkomst

Op 15 juni 2021 13:00 – 14:45 uur zal de volgende DuboCalc gebruikersbijeenkomst georganiseerd worden. Vanwege de goede ervaringen met de voorgaande online bijeenkomst en de mogelijkheid veel meer deelnemers gelegenheid te geven zal deze bijeenkomst wederom online gehouden worden. U kunt gebruik maken van deze link naar een Teams omgeving. Aanmelding is vanwege de online bijeenkomst niet nodig. U kunt nu alvast testen of verbinding maken voor u werkt.

Programma (indicatief):

  1. Schaling (Marcel Sminia, Cenosco)
  2. Objectenbibliotheek (Wisse ten Bosch, Witteveen+Bos)
  3. Eigen LCA’s (Bas Mentink, Royal HaskoningDHV)

 

Gebruikersbijeenkomst waterschappen

Aansluitend op 15 juni 2021 15:00 – 17:00 uur zal een speciale DuboCalc gebruikersbijeenkomst voor waterschappen gehouden worden. De bijeenkomst is interessant voor waterschappen en partijen die voor waterschappen werken. Het doel is voorbeelden en specifieke ervaringen in waterschapsprojecten uit te wisselen. De samenwerking tussen opdrachtgever en de markt staat hierbij centraal. U kunt gebruik maken van deze link naar een Teams omgeving. Aanmelding is vanwege de online bijeenkomst niet nodig. U kunt nu alvast testen of verbinding maken voor u werkt.

 

Introductietraining

Op maandag 31 mei 15:00 – 16:00 uur zal online een algemene introductie van DuboCalc gehouden worden. Deze introductie is geschikt voor mensen die kennis willen maken met DuboCalc en gaat dus niet specifiek over de nieuwe functies van versie 6.0. U kunt gebruik maken van deze link naar een Teams omgeving. Aanmelding is vanwege de online bijeenkomst niet nodig. U kunt nu alvast testen of verbinding maken voor u werkt.

 

Enquête gebruik DuboCalc

Wij houden periodiek een enquête onder DuboCalc gebruikers om uw feedback op te halen op diverse aspecten rond het gebruik van DuboCalc. Graag nodigen wij u (weer) uit om deel te nemen en uw reactie achter te laten via deze link. Het invullen kost u zo’n 10 minuten. Uw feedback is voor ons zeer waardevol om het gebruik van DuboCalc verder te verbeteren! Invullen kan tot 7 mei.

 

Nieuwe categorie 3 data

Momenteel zijn verschillende adviesbureaus aan het werk om in opdracht van de Stichting NMD, ProRail, de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat categorie 3 GWW-data te updaten of aan te vullen. Een nieuwe serie LCA-rapporten is beschikbaar gekomen op de website van Stichting NMD. Zie de Download knoppen onderaan deze webpagina.

 

Nieuws van Stichting NMD

  • Overzicht wijzigingen. Op een nieuwe pagina van de website van de Stichting NMD worden verleden en aanstaande wijzigingen bijgehouden van (basis)documenten en procedures in beheer van Stichting NMD. Daarnaast worden op deze pagina belangrijke updates en nieuwe releases van de NMD, de NMD-processendatabase, de invoer- en reviewmodule en de rekeninstrumenten aangekondigd.
  • Vacature. Stichting NMD is op zoek naar een nieuwe projectleider (minimaal 10 jaar werkervaring).
  • Nieuwe NMD viewer. Stichting NMD verwacht in april een nieuwe versie van de viewer te lanceren. In deze viewer kunnen productkaarten, MKI-waarden, data-eigenaren en dergelijke informatie bekeken worden. Het is niet mogelijk gegevens te exporteren.

 

Marktconsultatie

Rijkswaterstaat heeft in de periode van 8 februari t/m 19 maart een marktconsultatie gehouden om te onderzoeken hoe de volgende beheerperiode voor DuboCalc georganiseerd kan worden. Rijkswaterstaat verwacht het verslag van de marktconsultatie medio april te publiceren op TenderNed.

 

Praktische tips

Op verschillende manieren kan een uitdraai of export van een berekening in DuboCalc gemaakt worden. Achter de knop Rapporten kunnen exports in Word of PDF gemaakt worden. Er is ook een Excel export beschikbaar via Dashboard > Totaaloverzicht > Exporteren.

Op www.dubocalc.nl/faq is een kort stappenplan opgenomen hoe eigen LCA’s in te voeren in DuboCalc 6.0