Release DuboCalc 6.1

DuboCalc 6.1 is de nieuwe versie na DuboCalc 6.0. DuboCalc 6.1 komt 24-02-2022 beschikbaar via https://app6_1.dubocalc.nl. In DuboCalc 6.1 is het schalen van relevante producten beschikbaar. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de lengte van lichtmasten aan te passen.

Voor aanbestedende diensten is het van belang dat zij goed duidelijk maken welke versie van DuboCalc zij hanteren. Ondanks dat DuboCalc 6.0 beschikbaar blijft, wordt geadviseerd om na de releasedatum van 6.1 alleen met de nieuwe versie aan te besteden.

 

Release update DuboCalc 6.1

Op korte termijn volgt een update op DuboCalc 6.1. Hierin zullen een aantal verzoeken van gebruikers worden verwerkt.