Beschikbaarheid DuboCalc 5.0

Gebruikers die DuboCalc versie 5.0 wensen te gebruiken kunnen in elk geval tot de volgende DuboCalc versie 6.0 inloggen op DuboCalc 5.0 via http://app.dubocalc.nl. Een datum voor de release hiervan is nog niet vastgesteld.

Nieuwe bibliotheekversie

Tegelijk met de release van DuboCalc 5.1 is ook een nieuwe bibliotheekversie beschikbaar gekomen. Deze update bevat NMD versie 2.3 en de harmonisatie met de DuboCalc bibliotheek. Enkele nieuwe items zijn:

  • CIRCORE kunststof Damwand
  • CIRCORE kunststof Kantbeschoeiing
  • Isocab IND QuadCore
  • Kingspan CS Coldstore QuadCore
  • Diverse plaatvloeren van VBI
  • Diverse kalkzandsteen elementen en lijmblokken VNK

DuboCalc gebruikersbijeenkomst en algemene introductie

De volgende gebruikersbijeenkomst vindt plaats op maandag 3 juni 2019 (15:00-17:00 uur) bij Royal HaskoningDHV te Amersfoort (Laan 1914 nr 35).

Een algemene introductie van DuboCalc versie 5 zal voorafgaand op de gebruikersbijeenkomst gehouden worden van 14:00 tot 15:00 uur. Deze introductie is geschikt voor mensen die kennis willen maken met DuboCalc en gaat dus niet specifiek over de nieuwe versie 5.1.

U kunt zich één van beide of beide bijeenkomsten aanmelden via dubocalc@netcompany.com. Graag aangeven aan welke bijeenkomst(en) u wilt deelnemen.

Ontwikkeling DuboCalc 6.0 (NMD 3.0) en deelnemers testgroep

De komende maanden wordt een nieuwe DuboCalc versie 6.0 ontwikkeld. Deze ontwikkeling is het gevolg van de ontwikkeling van de NMD naar versie 3.0. Deze nieuwe NMD-versie wordt geherstructureerd en het wordt mogelijk gemaakt om dagelijks updates te maken (nieuwe LCA-data in te laden). DuboCalc 6.0 wordt geschikt gemaakt voor deze herstructurering van de NMD, ondere andere zodat deze dagelijkse updates in DuboCalc beschikbaar kunnen worden gemaakt.

Deelnemers testgroep gezocht

Tijdens de ontwikkeling van DuboCalc 6.0 ontvangen wij graag feedback van DuboCalc gebruikers, bijvoorbeeld ten behoeve van de gebruiksvriendelijkheid. Hiervoor maken we het mogelijk om in te loggen in een testomgeving waarin u de ontwikkelingen kunt volgen. Tevens houden we periodiek een digitale demonstratie (webinar).

Uw feedback is voor ons uiterst waardevol. Wilt u deelnemen aan de testgroep? Laat het ons weten door een email te sturen naar dubocalc@netcompany.com.

Voorbeeldprojecten op www.dubocalc.nl/voorbeeld-projecten/

Op onze website https://www.dubocalc.nl/voorbeeld-projecten/ is een overzicht van voorbeeldprojecten geplaatst van diverse opdrachtgevers. De voorbeelden geven kort informatie over type projecten, grootte, een contactpersoon, en dergelijke. De voorbeelden kunnen gebruikt worden ter inspiratie voor andere DuboCalc gebruikers of om contact te leggen met DuboCalc ervaringen bij andere organisaties.

Heeft u ook een project wat wij als voorbeeld kunnen opnemen? Laat het ons weten! Graag inspireren wij zoveel mogelijk opdrachtgevers tot het gebruik van DuboCalc.