De tweejaarlijkse gebruikersbijeenkomst van DuboCalc op 20 april 2023 was een succes. Diverse professionals uit de bouw- en infrastructuurwereld, waaronder adviesbureaus, ingenieursbureaus, aannemers en overheden, waren aanwezig.

De middag begon met drie parallelle presentaties:

o   Rijkswaterstaat over de ontwikkeling van categorie 3 milieudata, waarbij de nieuwste ontwikkelingen werden gepresenteerd en werd er ingegaan op hoe deze data kunnen worden ingezet om duurzamere keuzes te maken in de bouwsector;

o   Rijkswaterstaat verzorgde ook de presentatie over de ontwikkeling tot nu toe en de doorontwikkeling van DuboCalc;

o   Witteveen+Bos gaf een introductiecursus DuboCalc voor nieuwe gebruikers.

Na de parallelle sessies was er een plenaire presentatie waarin Netcompany en Witteveen+Bos zich voorstelden aan de gebruikers en een toelichting gaven op de voltooide transitie en toekomstige doorontwikkeling van DuboCalc. Er was veel ruimte voor feedback van de gebruikers.

De dag werd afgesloten met hapjes en een gezellige borrel, waarbij er nog volop nagepraat werd over de presentaties en er nieuwe contacten werden gelegd. Al met al was de gebruikersbijeenkomst van DuboCalc een groot succes, met veel interactie tussen sprekers en deelnemers en een goede sfeer gedurende de hele middag.

We kijken nu al uit naar de volgende bijeenkomst op donderdagmiddag 12 oktober 2023, zet hem alvast in je agenda!

Foto: één van de drie deelsessies, gegeven door Rijkswaterstaat

 

Powerpoint presentaties gegeven tijdens de gebruikersdag zijn hieronder te vinden:

Plenaire sessie

NMD Categorie 3 data

DuboCalc gebruik

Introductiecursus