De gehouden presentaties zijn via deze link te downloaden. Dit betreft:

  • Cenosco: DuboCalc 6.0
  • SBK: introductie SBK en NMD
  • ProRail: ervaringen met DuboCalc
  • RHDHV: werken met standaard hoofdelementen
  • RWS: voorstellen voor DuboCalc 6.1