Release 6.0.6 bevat ‘onder de motorkap’ de nodige veranderingen, zoals o.a.

• De v6.0.6 server draait op een meer recente softwareversie – Windows Server 2022, en de database is nu een Azure SQL Server database

• Feedback wordt geregistreerd in het systeem van Netcompany

• Mail wordt niet meer verstuurd via SMTP maar via een mailprovider

• Diverse systeem updates waarmee de cyber security op peil is gebracht.

Release 6.0.6 bevat één functionele wijziging voor de rapporten Standaardrapport, Beknopt Overzicht en Uitgebreid Overzicht. Aangezien het genereren van deze rapporten een langdurig proces kan zijn, is het genereren verplaatst naar een achtergrondproces. Bij het opvragen van de genoemde rapporten, wordt u naar een pagina geleid met de melding dat uw gevraagde rapport wordt gegenereerd. Het gewenste rapport wordt u vervolgens per e-mail toegezonden. Het in DuboCalc geregistreerde e-mail adres wordt gebruikt. Hierdoor is niet langer sprake van een wachttijd in de DuboCalc toepassing. Let wel, het genereren van een rapport, versturen en door u ontvangen per e-mail kan mogelijk voor grote projecten tot circa 15 minuten duren. Check eventueel de spam-box, als u geen e-mail ontvangt. Het rapport Totaal Overzicht blijft vooralsnog ongewijzigd, dat wil zeggen dit rapport blijft in de browser beschikbaar. Met deze release van v6.0.6 wordt deze omgeving fysiek gescheiden van de versies 5.0 en 5.1. Ten behoeve van veiligheid, wordt na de go-live wordt in de komende tijd de toegang tot de genoemde oudere versies teruggebracht tot de daadwerkelijke gebruikers.