1. DuboCalc gebruikersbijeenkomst algemeen

De presentaties algemene DuboCalc gebruikersbijeenkomst (13:00 tot 14:30) zijn te downloaden via deze link.

Het programma was:

  • Ontwikkelingen DuboCalc 6.0 en 6.1 (Marcel Sminia, Cenosco)
  • Objectenbibliotheek (Wisse ten Bosch, Witteveen+Bos)
  • Invoer eigen LCA's (Bas Mentink, Royal HaskoningDHV)

Verdere nieuwsberichten:

2. DuboCalc gebruikersbijeenkomst voor waterschappen

De presentaties van de DuboCalc gebruikersbijeenkomst speciaal voor waterschappen (15:00 tot 17:00) zijn te downloaden via deze link.

Het programma was:

  • Welkom en stand van zaken DuboCalc bij waterschappen (Meinke Schouten, UvW)
  • Verrijking NMD met productkaarten waterschappen (Marijn Bijleveld, CE Delft)
  • Objectenbibliotheek voor dijkversterkingen (Willemijn Drok, RHDHV)
  • MKI in verkenningsfase Lauwersmeerdijk – Vierhuizergat (Sander Post, RHDHV)
  • MKI in uitvoering van dijkversterking Drontermeerdijk (Kees Koejemans, Boskalis)
  • DOSmaatje binnen Stichtse Rijnlanden (Johan Leguijt, HDSR)