Als gevolg van dataproblemen bij de NMD kan op dit moment de functionaliteit schaling niet gegarandeerd worden. 

Bij een substantieel deel van de schaalbare productkaarten worden ongeldige, negatieve waardes weergegeven.

Tijdens de gebruikersbijeenkomst van 14 april wordt tekst en uitleg gegeven over de planning voor het opnieuw vrijgeven van DuboCalc 6.1.

Voor nu wordt het aanbevolen om DuboCalc 6.0 te hanteren. Deze versie van DuboCalc blijft online beschikbaar.