In deze versie 6.0.9 van DuboCalc zullen we de bestaande rapportages aanpassen.

Dit betekent het volgende voor u:

Rapporten die worden vervangen:

  • Standaardrapport
  • Beknopt Overzicht
  • Uitgebreid Overzicht

Deze rapporten worden vervangen door één nieuw Word en PDF rapport waarin de gegevens van de projecten worden samengevat.
De Word- en PDF-rapportages zullen een nadruk op de interpretatie van de resultaten hebben.

Rapporten die wordt aangepast:

  • Totaal Overzicht: Het Totaal Overzicht (Excel rapport) wordt aangepast, deze zal worden aangevuld met extra kolommen met informatie en een samenvattingspagina.

Nieuwe rapporten

  • RWS Monitoringsformat, een rapport in Excel waarin de verschillende MKI’s getoond worden, dat door Rijkswaterstaat gehanteerd wordt.
  • NMD export, een rapport in Excel met een uitdraai van de huidige NMD bibliotheek in DuboCalc.

Voor het nieuwe Word/PDF rapport en het totaal overzicht zijn er templates gemaakt.
Hierbij zijn we nog op zoek naar feedback. De templates kunt u hier downloaden:

Als u feedback of vragen heeft over deze templates horen wij dat graag! Wij vragen u dan te mailen naar: dubocalc@netcompany.com