Instructiefilm
Een instructiefilm over de huidige versie van DuboCalc is te vinden via deze link. In kwartaal 1 2016 zal de nieuwe versie DuboCalc online verschijnen.

Rijkswaterstaat
DuboCalc is door Rijkswaterstaat in eigen beheer ontwikkeld en beschikbaar gemaakt voor alle opdrachtgevers en marktpartijen. Cenosco en Royal HaskoningDHV zetten de ontwikkeling van DuboCalc voort. Op de website van Rijkswaterstaat kunt u meer lezen over duurzaamheidscriteria en duurzaam inkopen in aanbestedingen door Rijkswaterstaat.

Aanpak Duurzaam GWW
Duurzaam GWW is een samenwerkingsverband van marktpartijen, overheidsopdrachtgevers en kennisinstituten voor het behalen van duurzaamheidsdoelen in de GWW-sector. In haar Aanpak Duurzaam GWW wordt DuboCalc genoemd als instrument om de milieukosten in kaart te brengen. Meer informatie over de Aanpak Duurzaam GWW en het gebruik van DuboCalc daarbij is te vinden via deze link.

Maatschappelijk verantwoord inkopen
Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) betekent dat u, naast op de prijs van de producten, diensten of werken ook let op de effecten van de inkoop op milieu en sociale aspecten. Duurzaam inkopen wordt ook wel maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) genoemd. Op de website van PIANOo kunt u daarover meer informatie vinden. Ook zijn er voor verschillende productgroepen in de GWW (Grond-, Weg- en Waterbouw) zogenaamde criteriadocumenten Maatschappelijk verantwoord inkopen ontwikkeld. In verschillende documenten is DuboCalc in een gunningscriterium opgenomen, zoals bijvoorbeeld voor wegen en voor civiele kunstwerken.

Ook de Europese Commissie heeft criteriadocumenten voor de GWW ontwikkeld

Website PIANOo:

Website Europese Commissie:

 

Nationale Milieudatabase
DuboCalc maakt voor de berekeningen gebruik van de Nationale Milieudatabase. Deze database wordt beheerd door Stichting Bouwkwaliteit. Meer informatie over deze database is te vinden via deze link.