E-learning DuboCalc

Voor het gebruik van DuboCalc heeft Rijkswaterstaat een interne E-Learning ontwikkeld. In circa 1,5 uur tijd kan kennis worden opgedaan waarom Rijkswaterstaat DuboCalc inzet voor aanbestedingen, wat het is en hoe het werkt. De E-Learning is een intern instrument van Rijkswaterstaat en kan ter inspiratie en informatie door iedere partij worden gebruikt. Bij verwijzingen naar deze E-Learning graag Rijkswaterstaat als bron vermelden. De inhoud van de beelden, audio en teksten van de E-Learning kunnen achterhaald raken. Aan de inhoud van de E-Learning kunnen geen rechten worden ontleend.

DuboCalc in aanbestedingen

Rijkswaterstaat zet DuboCalc (MKI-waarde) in bij aanbestedingen als invulling van een EMVI-BPKV criterium. Navolgend is een link opgenomen naar voorbeeldteksten. Deze voorbeeldteksten zijn opgesteld door Rijkswaterstaat ter inspiratie voor andere opdrachtgevers. De teksten kunnen niet integraal worden overgenomen, maar dienen passend gemaakt te worden voor de contractvormen en -teksten zoals die door andere opdrachtgevers gebruikt worden. Ook dienen de teksten projectspecifiek te worden gemaakt. Bij verwijzingen naar deze teksten graag Rijkswaterstaat als bron vermelden. De inhoud van teksten kan achterhaald raken. Aan de inhoud van de teksten kunnen geen rechten worden ontleend.

Nationale Milieudatabase
DuboCalc maakt voor de berekeningen gebruik van de Nationale Milieudatabase. Deze database wordt beheerd door Stichting Bouwkwaliteit. Meer informatie over deze database is te vinden via deze link.