DuboCalc Help Veelgestelde vragen

Heeft u een algemene vraag hoe te werken met DuboCalc? Raadpleeg onze Startershandleiding!

 • Inloggen in DuboCalc vanaf versie 6.0.8

  Sinds 2 november 2023 is er een nieuwe versie van DuboCalc uitgerold, DuboCalc 6.0.8, waarin het inlogsysteem vernieuwd is.

  Hierdoor is het eenmalig nodig om het account opnieuw te registeren (met hetzelfde e-mail die u voorheen gebruikt en met een nieuw wachtwoord). Zie het onderdeel ‘Inloggen met een bestaand DuboCalc account’ in dit bestand.

 • Mijn licentie is verlopen. Hoe kan ik deze verlengen? (Dubocalc 4 en eerder)

  Een verlopen licentie van een geinstalleerde DuboCalc versie kan worden verlengd. Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij het Support team via dubocalc@netcompany.com.

  U ontvangt dan een Update pakket met instructie hoe de update kan worden geinstalleerd.

 • Ik heb een oudere versie van DuboCalc nodig voor het project waarbij ik betrokken ben. Kan ik deze versie nog ergens verkrijgen?

  Oudere DuboCalc versies zijn alleen nog beschikbaar voor deelnemenrs aan lopende projecten waarbij deze versie is voorgeschreven.

  Om een installatiepakket van een oudere versie te ontvangen kunt u contact opnemen via dubocalc@netcompany.com. U dient bij dit verzoek aan te geven om welk project het gaat.

 • Hoe wordt een veilige webomgeving voor gebruikers van DuboCalc 5.0 geboden?

  De beheerder van DuboCalc  wil de gebruikers van de online applicatie van DuboCalc een aanvaardbaar veilige web omgeving bieden. Om een aanvaardbaar beveiligingsniveau te bieden is deze uitgewerkt volgens de Baseline Informatiebeveiliging Rijksoverheid.

 • Hoe berekenen ik de CO2-uitstoot van een project of object? (DuboCalc 5.0 en eerder)

  U kunt de volgende stappen volgen om alleen milieueffecten op klimaatverandering op te vragen. Dit milieueffect is uitgedrukt in kg CO2-eq, waarbij andere broeikasgassen zoals CH4 en N2O middels rekenfactoren zijn omgerekend naar CO2

  1. Ga naar het scherm Zwaartepuntenanalyse
  2. Kies onder Analysetype ‘Objecten alle fases’ 
  3. Kies onder ‘Berekenen per’: Milieueffecten (i.p.v. Milieukengetallen). 
  4. Selecteer alleen Klimaatverandering. In de tabel rechtsonder ziet u nu een MKI score. Deze MKI betreft dus alle fasen (incl de categorieopslag) en alleen de impactcategorie klimaatverandering. 
  5. Deze MKI vermenigvuldigen met factor 20 om kg CO2-eq te krijgen.
 • Hoe bereken ik de MKI apart voor een fase?

  DuboCalc berekent de MKI van vier verschillende fasen: Bouw, Gebruik, Onderhoud of EindeLevensduur. De MKI waarden van de verschillende fasen zijn in de Zwaartepuntenanalyse op te vragen door optie ‘Objecten per fase’ te kiezen.

 • Hoe kan ik de gegevens van de bilbiotheek items aanpassen?

  Alleen zogenaamde transport-, energie- of levensduuritems kunnen aangepast worden. Andere aanpassingen kunnen alleen gemaakt worden door gegevens aan te leveren voor nieuwe items. 

  Nieuwe LCA-gegevens kunt u volgens vastgelegde procedures aanleveren aan de Nationale Milieudatabase. Meer informatie vindt u op https://milieudatabase.nl/index.php?q=aanmelden-aanleveren-data.  

  Transport-, energie- of levensduuritems zijn als volgt te herkennen:

  •    Energie item, dit item kan zowel in de Bouwfase als in de Gebruiksfase worden toegepast
  •   Transport item, hiervan kan de transportafstand gewijzigd worden
  •   Levensduur item, hiervan kan de levensduur gewijzigd worden
 • Met welke milieueffecten rekent DuboCalc?

  DuboCalc volgt hierin de SBK Bepalingsmethode. De SBK Bepalingsmethode bepaalt de berekenwijze van de MKI (milieukostenindicator), de eenheid van de milieu-impact. In deze bepalingsmethode is voorgeschreven uit welke milieueffectcategorieën en met welke weegfactoren de MKI bestaat. De vigerende versie van de SBK Bepalingsmethode is te downloaden op https://www.milieudatabase.nl/index.php?q=bepalingsmethode

 • Hoe moet ik werken met de Objectenbibliotheek?

  In DuboCalc is sinds juli 2021 een objectenbibliotheek beschikbaar gemaakt. De Objectenbibliotheek bevat 28 veel voorkomende objecten in GWW-projecten, die gebruikers kunnen importeren in hun eigen project. Lees meer in dit nieuwsartikel.

 • Hoe importeer ik mijn eigen LCA in DuboCalc 6.0?
  • Ga naar ‘Nationale Milieudatabase > Bibliotheek’.
  • Klik op Mijn LCA’s en maak een nieuwe map aan.
  • In de nieuwe map wordt de knop ‘Nieuwe LCA’ zichtbaar. Klik daarop om alle gegevens in te voeren.
  • De waarden voor alle milieueffecten en alle fasen (matrix) kan worden ingevuld. Deze waarden kunnen ook worden geïmporteerd vanuit een Excel document (knop Importeren). Klik op Exporteren om het Excel format te verkrijgen voor het correct importeren van de milieueffectwaarden.
  • Wanneer u gebruik maakt van het Excel importformat, let op het invullen van de levensduur van uw project in de kolom ProfileSet Lifecycle
  • Controleer de MKI-waarden in het scherm linksonder om te controleren of de milieueffectwaarden goed zijn ingevuld.

  U kunt een uitgebreidere handleiding voor het invoeren van eigen LCA's vinden in deze Powerpoint presentatie.

 • Bij het opstarten van Dubocalc krijg ik de volgende foutmelding te zien: Unable to load odbcji32.dll (DuboCalc 4 en eerder)

  DuboCalc is een 32 bits applicatie. Een mogelijkheid bestaat dat er wellicht recentelijk iets is gewijzigd op uw system, misschien een upgrade van Microsoft Access naar 64 bits?

  Ga als volgt te werk om dit probleem te verhelpen:

  1. Windows 10: Ga naar Settings > System > Apps & Features, zoek naar access en selecteer op Change / Repair.
  2. Voor andere Windows systemen ga naar “Control Panel > Uninstall or change a program", zoek en selecteer vervolgens in de lijst "Microsoft Access database engine 2010" en selecteer Repair.
  3. Zie ook: https://www.arclab.com/en/kb/sql/odbc-driver-access-unable-to-load-odbcji32-dll.html
  4. Indien het probleem nog steeds voorkomt, neem contact op met dubocalc@netcompany.com
 • Ik heb een andere vraag

  Stuur ons uw vraag via dubocalc@netcompany.com